Poklon kartice - uvjeti i odredbe

PROPISI ZA NARUČIVANJE I KORIŠTENJE
POKLON KARICA BOLF.hr - ZA POJEDINAČNE KUPCE

§ 1.

 • Izrazi korišteni u ovim Pravilnicima značit će:
 • 1) Izdavatelj darovne kartice (u daljnjem tekstu izdavatelj) - "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" sa sjedištem u Zieloni Gori, upisana pod brojem: 0000518284 u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra okružnog suda u Zieloni Góri - 8. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra, NIP: 9291861064, adresa: Ulica Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2) Poklon kartica (u daljnjem tekstu: Kartica) - elektronički oblik bona na donositelja koji je izdavatelj generirao u obliku numeričko-slovnog koda ili samo numeričkog koda (pohranjen digitalno ili fizički prikazan u obliku kartica), potvrđujući pravo svog Korisnika da vrijednost akumulirane na Poklon kartici zamijeni za robu s navedenim datumom isteka, s elektronički dodijeljenim podacima o vrijednosti Kartice s tim da Kartica nije platna kartica ili instrument elektroničkog novca unutar značenje mjerodavnog zakonodavstva, posebno Poklon kartice ne podliježe Zakonu o porezu na robu i usluge, pa izdavatelj izdaje kupcu samo dokument o izdavanju kartice ili zadužnicu; Karte se ne mogu koristiti u drugoj izlagačkoj trgovini osim one koja je navedena na kartici;
 • 3) Klijent - osoba koja pribavlja Karticu od Izdavatelja;
 • 4) korisnik - svaki imatelj kartice;
 • 5) orisna vrijednost - iznos dodijeljen kartici, po izboru Kupca, do kojeg Korisnik može kupiti robu ponuđenu na prodaju u odgovarajućoj izlagačkoj trgovini; Vrijednost karata koje će se koristiti u stacionarnoj i internetskoj trgovini BOLF.hr : 100,00 HRK, 200,00 HRK, 300,00 HRK;
 • 6) Internet trgovina Bolf.hr - Internet trgovina koja se vodi pod adresom https://www.bolf.hr/, omogućava upotrebu Kartice namijenjene Internet trgovini;
 • 7) Bolf.com.hr stacionarna trgovina - nepokretna trgovina smještena u ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 8) transakcija - transakcija izvršena s Karticom koja se sastoji u zamjeni Kartice za robu, dok svaku vrstu Kartice, tijekom razdoblja valjanosti, Korisnik može koristiti više puta dok se ne iscrpi vrijednost dane Kartice; Nakon što se transakcija izvrši, prava koja proizlaze iz Kartice ističu i Korisnik Karte neće imati potraživanja od Izdavatelja zbog stjecanja Kartice, posebno u pogledu iznosa plaćenog za njezino stjecanje ili vrijednosti koja će se koristiti.

§ 2.

 • 1. Karte imaju oblik numeričkoga slova, koji je elektronički nosač vrijednosti koji će se koristiti, upisan u grafički prikaz Karte.
 • 2. Kartica se koristi samo za transakcije.
 • 3. Kartica ima rok valjanosti, tj. Vrijednost akumulirana na Kartici zamjenjiva je za robu samo tijekom razdoblja naznačenog na Kartici. Po isteku razdoblja valjanosti, Kartica ističe, a Korisnik neće imati potraživanja od Izdavatelja zbog stjecanja Kartice, posebno u pogledu iznosa plaćenog za njezino stjecanje ili vrijednosti koja će se koristiti.
 • 4. Izdavatelj kartice neće biti odgovoran za klijentove pogreške u stvaranju / generiranju kartice koje su rezultirale njezinom isporukom pogrešnoj osobi (npr. Pogrešna adresa e-pošte korisnika). Kupac ili Korisnik ima pravo prijaviti gubitak ili oštećenje Kartice kako bi je blokirao. Kartica se blokira odmah, najkasnije sljedeći radni dan.
 • 5. Ako je kupac potrošač, on / ona ima pravo odustati od ugovora o kupnji kartice u roku od 14 dana od datuma slanja kartice na adresu korisnika koju je naveo kupac. Povlačenje može biti u obliku e-pošte poslane na adresu izlagača. U tom će se slučaju deaktiviranje Kartice dogoditi odmah, najkasnije sljedećeg radnog dana od dana kada je Izdavatelj primio poruku o povlačenju Klijenta iz ugovora o kupnji Kartice.
 • 6. Povlačenjem iz ugovora o kupnji Kartice (tj. Slanjem e-pošte o odustajanju od kupnje Kartice) Kupac jamči da korisnik neće koristiti karticu dok se ne deaktivira. U slučaju da Korisnik koristi Karticu u razdoblju između primanja e-pošte Kupca o otkazivanju i njene deaktivacije, Izdavatelj će biti oslobođen obveze nadoknaditi Kupcu cijenu plaćenu za Karticu.

§ 3.

 • 1. Uvjet za slanje Kartice Korisniku je da je Kupac financira iznosom vrijednosti koja će se koristiti.
 • 2. Izlagač nije odgovoran za posljedice nemogućnosti korištenja kartice zbog okolnosti za koje nije odgovoran, posebno datum isteka kartice ili nedovoljnu vrijednost koja će se koristiti u odnosu na cijene robe ponuđene u ducan.
 • 3. Izlagač nije stranka pravnog odnosa između Korisnika i Kupca.

§ 4.

 • 1. Karticu može iskoristiti samo kupac koji ima račun u trgovini i na koji je prijavljen.
 • 2. Karticu kupac može kupiti putem aplikacije koju je izlagač stavio na raspolaganje na web mjestu www.bolf.hr ili u stacionarnoj trgovini u ulici Kożuchowska 32 u Zielona Góra.
 • 3. Da bi kupio Karticu u digitalnom obliku, Kupac je dužan slijediti postupak naznačen u prijavi.
 • 4. Korištenjem aplikacije Kupac ima pravo postaviti sljedeće parametre digitalne kartice: Nominala kartice (vrijednost koja će se koristiti), datum isteka kartice, podaci o korisniku (adresa e-pošte), datum isporuke, personalizirana tekstualna poruka korisniku.
 • 5. Pogranični popusti izračunavaju se u trenutku kupnje proizvoda.
 • 6. Internetske promocije i popusti na prag ne vrijede kada kupujete kartice u stacionarnoj trgovini Bolf.hr.

§ 5.

 • 1. Korisnik može otkupiti kartice koje je prethodno aktivirao kupac tako što će ih učitati s iznosom vrijednosti koja će se koristiti.
 • 2. Karte se ne mogu zamijeniti za novac.
 • 3. Kako bi zaštitio interese Klijenta ili Korisnika, Izdavatelj zadržava pravo privremeno blokirati mogućnost korištenja Kartice na zahtjev Klijenta odnosno Korisnika.
 • 4. Korisnik Kartice za upotrebu u internetskoj trgovini Denley.pl otkupljuje Karticu unosom jedinstvenog koda Kartice u prostor jasno označen za upotrebu Kartice: "Prostor za unos koda" i jedinstveni PIN kod. Vrijednost košarice smanjit će se za vrijednost koja će se koristiti spremljena na dan kupnje na kartici. Ostvarena transakcija jednaka je kupnji i podliježe fiskalnom tretmanu.
 • 5. Ako se tri puta pogrešno unese PIN broj, kartica će biti blokirana. Karticu možete otključati pozivom korisničke službe Bolf.hr na broj 68 888 03 33. Kartica se čita samo u elektroničkom okruženju, tj. Svaka operacija podliježe provjeri njezine prihvatljivosti i utvrđivanju vrijednosti za upotrebu samo u trgovini.
 • 6. U slučaju da vrijednost robe koju je korisnik kupio premašuje vrijednost koja se koristi, transakcija se može izvršiti pod uvjetom da korisnik plati razliku u cijeni u skladu s propisima trgovine.
 • 7. Ako je cijena robe koju je Korisnik kupio niža od iznosa vrijednosti koja se koristi, tada se preostali iznos na Kartici može koristiti tijekom naknadnih transakcija tijekom razdoblja valjanosti Kartice. Neiskorišteni dio vrijednosti kartice nije moguće podići u gotovini.
 • 8. Kupac može koristiti samo jednu karticu po narudžbi. Karte se ne mogu kombinirati.
 • 9. Korištenje Kartice može se kombinirati s kodovima za popust koje posjeduje korisnik.

§ 6.

 • 1. Kartica se može koristiti tijekom razdoblja valjanosti navedenog na Kartici sve dok se transakcija ne izvrši ili dok se ne blokira, na zahtjev Klijenta ili Korisnika.
 • 2. U slučaju gubitka Kartice, Izdavatelj je u mogućnosti blokirati Karticu na temelju obavijesti koju je Korisnik poslao putem vruće linije ili e-maila na: https://www.bolf.hr/. Izdavatelj nije odgovoran za transakcije koje je Korisnik kartice izvršio prije obavijesti. Neophodan uvjet za blokiranje Kartice je da Korisnik navede broj koda za popust dodijeljen Kartici.
 • 3. Izdavatelj ima pravo odbiti karticu u sljedećim slučajevima:
  • a. datum isteka kartice ili njezin istek;
  • b. nedostatak korisne vrijednosti na Kartici u odnosu na cijenu robe koju je Korisnik naručio;
  • c. pojava tehničkih problema koji onemogućuju izvođenje Kartice, koji su se dogodili iz razloga izvan kontrole izlagača.
 • 4. Izvršenje Karte od strane Korisnika predstavlja valjanu transakciju čak i ako neovlašteno dođe u posjed Kartice, osim ako izdavatelj kartice unatoč obavijesti o blokiranju karticu unaprijed ne blokira u navedenom roku u ovim uvjetima.
 • 5. Korisnik može vratiti robu kupljenu s Karticom prema pravilima koja vrijede u trgovini. Korisnik koji vrati robu dobit će poklon karticu u PDF formatu s vrijednošću vraćenog proizvoda.
 • 6. U slučaju bilo kakvih problema s obradom transakcije Kartice, Korisnik će gore navedeno prijaviti Izdavaču putem vruće linije ili e-poštom na: trgovina@bolf.hr.
 • 7. Claims relating to the Cards will be dealt with by the Issuer in writing within 14 days of the date on which the Client or User submits the written claim. Prigovori se podnose u pisanom obliku na registriranu adresu izlagača.

§ 7.

 • 1. U pitanjima koja nisu obuhvaćena odredbama ovih propisa, primjenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe.
 • 2. Klijent, prije polaganja sredstava na Karticu, i Korisnik, prije korištenja Kartice, dužni su pročitati ove uvjete i poštivati njihove odredbe.
 • 3. Sadržaj ovih Propisa dostupan je na web mjestu https://www.bolf.hr/ i u sjedištu izlagača u Zieloni Góri na adresi Kożuchowska 32. Izlagač je dužan dostaviti Klijentu / Korisniku ove Propise u pisanom obliku dana svaki pisani zahtjev.
 • 4. Izlagač zadržava pravo izmijeniti ove propise u bilo kojem trenutku ili otkazati program bez navođenja razloga. Izlagač će obavijestiti o promjenama 3 dana unaprijed na web mjestu internetske trgovine na https://www.bolf.hr te u sjedištu stacionarne trgovine i sjedištu izlagača u Zielona Góra u ulici Kożuchowska 32 . Izmjene ovih Uvjeta i odredbi ne smiju kršiti prava kupaca koji su nabavili Karticu prije promjene Uvjeta i odredbi.
pixel