Autorsko pravo

@Copyright Bolf d.o.o društvo kapitala je vlasnik svih sadržaja objavljenih na web stranici www.bolf.com.hr, uključujući posebno fotografije proizvoda, grafike i logotipe, te ima puna autorska prava na njih, koja su zaštićena u skladu s odredbama Zakona od 4. veljače, 1994. o autorskom i srodnim pravima. Bolf d.o.o društvo kapitala ima odgovarajuće licence za korištenje slika korištenih za izradu banner oglasa. Bolf d.o.o. društvo kapitala ne dopušta bilo kakvo korištenje ovih djela, posebice njihovo korištenje, kopiranje, širenje ili distribuciju, bez znanja i prethodnog pisanog pristanka Bolf d.o.o društvo kapitala pod mukom podnošenja odgovarajućih tužbi zbog povrede autorskih prava i upućivanja slučaja na kazneni postupak. Kopiranje, obrada, dijeljenje i objavljivanje kao i korištenje u svrhe prodaje, u cijelosti ili djelomično, svih djela koja predstavljaju predmet prava Bolf d.o.o društvo kapitala je zabranjeno i može rezultirati sankcijama prema građanskom i kaznenom pravu.
pixel