Pravilnik

Propisi o online trgovini Bolf.com.hr do 31.12.2022 ovdje.

Propisi o online trgovini Bolf.com.hr do 02.07.2023 ovdje.

Propisi o online trgovini Bolf.com.hr do 19.10.2023 ovdje.

Propisi o online trgovini Bolf.com.hr od 20.10.2023

I. Definicije

 • Izrazi koji se koriste u Pravilniku znače:
 • 1.1 Kupac - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čije odredbe izričito dodjeljuju pravnu sposobnost, koja daje Narudžbe unutar Trgovine;x
 • 1.2 Građanski zakonik - Zakon od 23. travnja 1964. (Zakonski vjesnik iz 2018., točka 1025, s izmjenama i dopunama);
 • 1.3 Pravilnik - ovaj Pravilnik za pružanje online usluga u sklopu internetske trgovine Bolf.com.hr;
 • 1.4 Internetska trgovina (Trgovina) - web stranica dostupna na www.bolf.com.hr, putem koje kupac može posebno naručiti;
 • 1.5 Roba - proizvodi predstavljeni u Internet trgovini;
 • 1.6 Ugovor o prodaji - ugovor o prodaji Robe u smislu Građanskog zakonika, sklopljen između Bolf Sp. z o.o. i Kupca, zaključili korištenje web stranice Trgovine u svrhu prodaje putem interneta i pružanja potrebnih usluga u vezi s tim elektroničkim putem.
 • 1.7 Zakon o pravima potrošača - Zakon od 30. svibnja 2014. (Zakonski vjesnik iz 2019., točka 134);
 • 1.8 Zakon o pružanju elektroničkih usluga - Zakon od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Zbornik zakona iz 2019., točka 123.);
 • 1.9 Narudžba - izjava volje kupca, usmjerena izravno na sklapanje kupoprodajnog ugovora, u kojoj se posebno navodi vrsta i broj robe;
 • 1.10 Potrošač - fizička osoba koja obavlja pravnu radnju koja nije izravno povezana s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću i fizička osoba koja obavlja pravnu radnju izravno povezanu s njezinom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, kada sadržaj te radnje pokazuje da nije od profesionalne naravi za tu osobu, a koja proizlazi osobito iz predmeta njezine djelatnosti, koji je dostupan na temelju odredbi o Središnjem registru i podacima o gospodarskoj djelatnosti;
 • 1.11 Prodavač - Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sa sjedištem u; Zielona Góra, ul. Kożuchowska 32, Poljska.

II. Opće odredbe

 • 2.1 Ovaj Pravilnik definira pravila korištenja internetske trgovine dostupne na www.bolf.com.hr i pravila korištenja usluga namijenjenih Kupcima Trgovine;
 • 2.2 Ovaj Pravilnik je pravilnik iz čl. 8. Zakona o pružanju elektroničkih usluga;
 • 2.3 Internet trgovinu Bolf.com.hr dostupnu na www.bolf.com.hr vodi "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" sa sjedištem u Zielona Góra, upisana pod brojem: 0000529285 u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra vodi Okružni sud u Zielona Góra - VIII trgovački odjel Državnog sudskog registra, NIP: 9291861064, REGON 081225888, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poljska, u daljnjem tekstu također Bolf Sp. z o.o. ili Prodavatelj; Kontakt podaci: Dane adresowe kontaktowe: Bolf Sp. z o.o. ul Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra NIP: PL9291861064 REGON: 081225888 Pitanja u vezi s narudžbama možete poslati na adresu shop@bolf.com.hr .pl ili mobitel: 0955131392 (naknada prema cjeniku relevantnog operatera).
  Pitanja u vezi zamjena, povrata i reklamacija možete uputiti na adresu shop@bolf.com.hr ili pozivom na telefonski broj 095 513 1392 (naknada prema cjeniku odgovarajućeg operatera).
 • 2.4 Ovaj Pravilnik propisi posebno određuju
  • a. pravila za registraciju i korištenje računa kao dijela online trgovine;
  • b. odredbe i uvjete za slanje Narudžbi elektroničkim putem u sklopu internetske trgovine;
 • 2.5 Korištenje internetske trgovine moguće je pod uvjetom da ICT sustav koji Kupac koristi ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:
  • a. web preglednici po izboru: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimalna razlučivost zaslona od 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Za korištenje internetske trgovine Kupac treba sam osigurati pristup računalnoj stanici ili terminalnom uređaju s pristupom Internetu;
 • 2.7 U skladu s važećim zakonom, Bolf Sp. z o.o. operater trgovine Bolf.com.hr zadržava pravo ograničiti pružanje usluga putem internetske trgovine osobama mlađim od 18 godina. U tom će slučaju potencijalni kupci biti obaviješteni o gore navedenom;
 • 2.8 Kupci mogu pristupiti ovim Pravilima u bilo koje vrijeme putem poveznice na glavnoj stranici web stranice www.bolf.com.hr te ih preuzeti i isprintati;
 • 2.9 Podaci o robi navedeni na web stranicama Trgovine, posebno njihovi opisi, tehnički i funkcionalni parametri kao i cijene, predstavljaju poziv na sklapanje ugovora u smislu članka 71. Građanskog zakonika;
 • 2.10 Roba predstavljena u internetskoj trgovini kao dječja odjeća namijenjena je djeci od 3 godine starosti i treba se koristiti pod nadzorom odrasle osobe;

III. Pravila korištenja Internet Trgovine

 • 3.1 Kupac ima mogućnost kupovine u trgovini registracijom svog korisničkog računa ili bez registracije;
 • 3.2 Registracija se odvija ispunjavanjem i prihvaćanjem obrasca za registraciju dostupnog na jednoj od stranica Trgovine;
  • 3.2.2 Registracijom računa kupac dobiva pristup povijesti svojih kupnji i stalni pristup svojim osobnim podacima te mogućnost samostalne izmjene za razdoblje u kojem ih je administrator ovlašten obrađivati u vezi s obavljanjem obveze prema zakonu u području dokumentiranja prodaje. Osim toga, korisnički račun omogućuje jednostavan povrat ili reklamaciju kupljenih proizvoda.
  • 3.2.3 Registrirani korisnički račun u nedostatku aktivnosti kupnje briše se nakon 5 godina od zadnje kupnje..
  • 3.2.4 Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti od administratora da izbriše njegov korisnički račun slanjem e-pošte na adresu administratora admin@bolf.com
 • 3.3 U slučaju kupnje bez registracije, Kupac će, zajedno s porukom kojom se potvrđuje narudžba, dobiti prijavu i lozinku, što će mu omogućiti postavljanje korisničkog računa i u fazi finalizacije narudžbe, na primjer u svrhu praćenja faze ispunjenja narudžbe, promjene adrese dostave ili povrata kao i reklamacije kupljenih proizvoda.
 • 3.4 Administrator baze podataka kupaca trgovine je Bolf Sp. z o.o. sa sjedištem u Zielona Góra u ul. Kożuchowska 32, Poljska;
  Osobni podaci kupaca obrađuju se na temelju čl. 6 sek. 1 lit. b) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC, odnosno radi izvršenja kupoprodajnog ugovora pod uvjetima iz ovog Pravilnika i radi poduzimanja radnji na zahtjev nositelja podataka, prije sklapanja ugovora na razdoblje potrebno za njegovu provedbu u skladu s Pravilnikom. , a kasnije za vrijeme potrebno za postizanje ciljeva predviđenih odredbama opće važećeg prava.
  Osobni podaci kupaca pohranjuju se na vrijeme potrebno za izvršenje narudžbe pod uvjetima navedenim u Pravilniku, uključujući i rokove koji proizlaze iz ispunjavanja zakonskih obveza administratora iz područja internetske prodaje. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nužno za izvršenje kupoprodajnog ugovora. Nedostavljanje podataka onemogućit će izvršenje naloga. Osobni podaci u opsegu potrebnom za obavljanje usluge mogu biti dostupni subjektima koji pružaju podršku administratoru na temelju vanjskih usluga sukladno sklopljenim ugovorima o povjeravanju obrade te subjektima i tijelima ovlaštenim prema važećim propisima.
 • 3.5 Uz posebnu suglasnost Kupca, dostavljeni osobni podaci mogu se koristiti u druge svrhe u opsegu navedenom u sadržaju suglasnosti;
 • 3.6 Tijekom registracije ili kasnije, označavanjem odgovarajuće kućice, kupac može pristati na primanje newslettera e-poštom i/ili SMS newslettera. Izražavanje gore navedene privole jednako je privoli na obradu osobnih podataka od strane Bolf Sp. z o.o., radi izravnog marketinga vlastitih proizvoda i slanja komercijalnih informacija navedenih u Zakonu o pružanju usluga od 18. srpnja 2002. na adresu elektroničke pošte i/ili telefonski broj dostavljen elektroničkim putem i/ili korištenjem telekomunikacijska terminalna oprema elektronički od Bolf Sp. z o.o. sa sjedištem u Zielona Góra. Dana suglasnost je dobrovoljna i može se opozvati u bilo kojem trenutku. Odjava s e-mail i SMS newslettera
 • 3.7 Kupci koji su registrirali korisnički račun imaju stalni pristup svojim podacima i mogućnost da ih isprave prijavom na svoj račun putem web stranice www.bolf.com.hr. Bez obzira na posjedovanje korisničkog računa, svaki Kupac također ima pravo zatražiti pristup podacima koje je sam dostavio a koje čine osobne podatke, pravo na ispravak (ispravak), brisanje ili ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prijenos podataka. Kupac također ima pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju privole prije njenog povlačenja te pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Mogućnost ostvarivanja vaših prava u osnovi ovisi o pravnoj osnovi na kojoj se temelji određena obrada. Kako biste ostvarili gore navedena prava, jednostavno kontaktirajte administratora na
 • 3.8 Bolf Sp. z o.o. može lišiti kupca prava na korištenje internetske trgovine, kao i ograničiti mu pristup dijelu ili svim resursima internetske trgovine, s trenutnim učinkom, u slučaju da kupac prekrši odredbe, a posebno kada kupac:
  • a. dao neistinite, netočne ili zastarjele podatke prilikom registracije u internetskoj trgovini, dovodeći u zabludu ili kršeći prava trećih osoba;
  • b. povrijedio osobna prava trećih osoba putem internetske trgovine, posebice osobna prava drugih kupaca internetske trgovine;
  • c. je počinio druga ponašanja koja će Bolf Sp. z o.o. za ponašanje koje nije u skladu s važećim zakonom ili općim načelima korištenja interneta ili štetno za dobro ime Bolf Sp. z o.o.;
 • 3.9 Osoba kojoj je oduzeto pravo korištenja internetske trgovine ne može se ponovno registrirati bez prethodne suglasnosti Bolf Sp. z o.o.;
 • 3.10 Kupac je posebno dužan:
  • a. ne pružati ili prenositi sadržaj zabranjen zakonom, npr. sadržaj koji promiče nasilje, klevetnički ili krši osobna prava i druga prava trećih strana;
  • b. koristiti internetsku trgovinu na način koji ne ometa njezino funkcioniranje, posebice korištenjem određenog softvera ili uređaja;
  • c. nepoduzimanje radnji kao što su: slanje ili objavljivanje neželjenih komercijalnih informacija (spam) kao dio internetske trgovine;
  • d. koristiti internetsku trgovinu na način koji nije neugodan za druge kupce i za Bolf Sp. z o.o.
  • e. koristiti bilo koji sadržaj objavljen kao dio internetske trgovine samo za osobnu upotrebu;
  • f. koristiti internetsku trgovinu na način koji je u skladu s odredbama zakona koji je na snazi na području Republike Poljske, odredbama Pravilnika, kao i s općim načelima korištenja interneta;
 • 3.11 Prihvaćanje propisa jednako je pristanku na primanje računa u elektroničkom obliku koji se zahtijeva odredbama Zakona od 11. ožujka 2004. o porezu na dobra i usluge.
 • 3.12 Kartica Kontakt sadrži podatke za kontakt sa službenikom za zaštitu podataka koji nadzire sigurnost osobnih podataka koje obrađuje Bolf Sp. z o.o. U slučaju moguće povrede Vaših prava, molimo Vas da nas kontaktirate. U interesu sigurnosti podataka naših klijenata, sva opažanja odmah ćemo provjeriti kako bismo osigurali najvišu razinu zaštite obrađenih podataka.
 • 3.13 Informacije o automatskoj obradi podataka od strane web stranice www.bolf.com.hr uključene su u Politici privatnosti.

IV. Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora i izvršenja narudžbe

 • 4.1 Kako biste sklopili kupoprodajni ugovor putem internetske trgovine, idite na web stranicu www.bolf.com-hr, odaberite robu, njenu marku, boju i veličinu, poduzimajući daljnje tehničke korake na temelju poruka prikazanih kupcu i informacija dostupnih na Internet stranica;
 • 4.2 Odabir naručene Robe od strane Kupca vrši se dodavanjem iste u košaricu;
 • 4.3 Prilikom napravljenja Narudžbe - do pritiska na gumb "Naruči" - Kupac ima mogućnost izmjene unesenih podataka i odabira Robe. Da biste to učinili, slijedite poruke prikazane Kupcu i informacije dostupne na web stranici;
 • 4.4 Nakon što Kupac putem Internet trgovine unese sve potrebne podatke, prikazat će se sažetak narudžbe. Sažetak poslane narudžbe sadržavat će informacije o:
  • a. predmet narudžbe,
  • b. jediničnu i ukupnu cijenu naručenih proizvoda i troškove dostave,
  • c. odabrani način plaćanja,
  • d. odabrani način isporuke,
  • e. vrijeme isporuke
 • 4.5 Za slanje Narudžbe potrebno je prihvatiti sadržaj Pravilnika, unijeti osobne podatke označene kao obavezne i pritisnuti tipku „Naruči, plati“;
 • 4.6 U roku od 14 dana od trenutka podnošenja narudžbe na e-mail adresu navedenu u narudžbi pristići će informacija sa zahtjevom za objavom mišljenja o kupljenom proizvodu i/ili transakciji obavljenoj u trgovini Bolf.com.hr, koja može se objaviti na web stranici Bolf .com.hr;
 • 4.7 Ukoliko je Kupac dao suglasnost iz točke 3,9 lit. b) usluge:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  će imati pravo kontaktirati Kupca putem e-mail adrese navedene u narudžbi sa zahtjevom za davanjem mišljenja o kupljenom proizvodu ispunjavanjem ankete. Ovako dobivena mišljenja o proizvodima, uslugama, subjektima koji prodaju ili pružaju usluge pružaju drugim Kupcima vrijedne informacije o kvaliteti proizvoda i usluga u internetskim trgovinama.
 • 4.8 Slanje Narudžbe od strane Kupca je izjava volje za sklapanje s Bolf Sp. z o.o. Kupoprodajni ugovori, sukladno Pravilniku;
 • 4.9 Kupoprodajni ugovor je sklopljen na hrvatskom jeziku, sa sadržajem u skladu s Pravilnikom u trenutku potvrde prihvaćanja Narudžbe preko Bolf Sp. z o.o.
 • 4.10 Promocije se ne mogu kombinirati. U jednoj narudžbi moguće je iskoristiti jedan kod za popust.

V. Kupnja dobara kao dio isporuke dobara unutar Zajednice unutar EU za PDV obveznike identificirane za transakcije unutar Zajednice

 • 5.1 Kada se aktivnost/transakcija smatra isporukom robe unutar Zajednice? Aktivnost se smatra isporukom robe unutar Zajednice kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
  • a. roba se izvozi s teritorija zemlje, shvaćenog kao teritorij Republike Poljske, i odvija se radi obavljanja djelatnosti navedenih u čl. 7. Zakona o PDV-u na teritoriju države članice osim teritorija Poljske;
  • b. transakcija je izvršena za izvođača koji je obveznik PDV-a identificiran za potrebe transakcija unutar Zajednice na području EU;
 • 5.2 Tko je druga ugovorna strana u transakcijama unutar Zajednice?
  Druga ugovorna strana je obveznik PDV-a identificiran za transakcije unutar Zajednice unutar EU (tj. ima važeći EU PDV broj) ili je pravna ili fizička osoba koja nije obveznik PDV-a, a identificirana je za transakcije unutar Zajednice unutar EU (tj. ima važeći EU PDV broj);
 • 5.3 Kako biste izvršili isporuku robe unutar Zajednice u našoj trgovini, odaberite "Tvrtka" u podacima naručitelja, odaberite odredišnu državu isporuke i odaberite opciju "Ja sam EU PDV obveznik. Naručujem bez PDV-a i Obvezujem se da ću to riješiti u svojoj zemlji."
  Nakon pozitivne provjere podataka izvođača, uključujući i EU PDV broj, izdat ćemo Vam račun sa 0 stopom PDV-a sukladno propisima;

VI. Dostava

 • 6.1 Dostava robe odvija se u zemlje navedene na web stranici, kliknite na adresu koju je kupac naveo prilikom naručivanja;
 • 6.2 Dostava naručene robe odvija se putem: Overseas Express dostavom na kućnu adresu kupca. Cijena dostave dostpuna je na stranici: kliknite.
 • 6.3 Rok isporuke je od 2 do 4 radna dana od datuma slanja Narudžbe od strane Kupca. Dostava stranih paketa je od 7 do 10 radnih dana;
 • 6.4 Korisnici mogu pristupiti ovim propisima u bilo kojem trenutku putem poveznice na glavnoj stranici web stranice bolf.com.hr, kao i preuzeti ih i ispisati. Konsolidacija, sigurnost, otkrivanje i potvrda Kupcu relevantnih odredbi Ugovora o prodaji robe odvija se slanjem Kupcu elektroničke fakture u smislu čl. 2. točka 32. Zakona o PDV-u.

VII. Cijene i načini plaćanja

 • 7.1 Cijene Robe dane su u eurima i kunama, uključuju sve komponente, uključujući PDV (uz navođenje stope), carinu i sve druge komponente;
 • 7.2 Kupac o mogućnosti plaćanja cijene:
  • a. platom na broj žiro računa: mBank: broj računa: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005 SWIFT : BREXPLPWMBK;
  • b. plaćanjem u sustavu PayU, Paypal;
  • c. u gotovini i karticom prilikom osobnog preuzimanja u stacionarnoj trgovini;
  • d. plaćanje platnom karticom Visa ili Mastercard. Kreditna kartica se tereti sljedeći dan nakon izvršenja narudžbe
 • 7.3 Narudžbe s mogućnošću plaćanja pouzećem (gotovinom) mogu se predati samo do maksimalnog iznosa od 250 euro. Narudžbe za iznose iznad praga od 250 euro obrađuju se samo uz opciju plaćanja unaprijed.

  VIII. Zakonsko pravo na odustajanje

 • 8.1. Potrošač ima pravo odustati od sklopljenog kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u točkama 8.6., 8.8.
 • 8.2. Rok za odustanak: a. od kupoprodajnog ugovora počinje teći preuzimanjem Robe od strane Kupca ili treće strane osim prijevoznika kojeg je on naveo, a u slučaju kupoprodajnog ugovora koji uključuje više Roba koje se isporučuju odvojeno, u serijama ili u dijelovima - od stupanja u posjed zadnjeg dobra, njegove serije ili dijela, b. za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.
 • 8.3. Potrošač se može povući iz ugovora podnošenjem izjave o povlačenju iz ugovora Prodavatelju (uključujući izjavu u obliku pisma poslanog poštom, faksom, e-poštom, korištenjem predloška obrasca dostupnog na web stranici trgovine, putem podnošenje izjave na web stranici Trgovine). Podaci o adresi: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poljska, tel: 0955131392, (pon-pet, 16-20 h), shop@bolf.com.hr. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka.
 • 8.4. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, ugovor se smatra ništavim.
 • 8.5. Prodavatelj će bez odgode, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Kupca o odustajanju od ugovora, vratiti Kupcu sva plaćanja koja je izvršio, uključujući i troškove dostave Robe, podložno točki 8.7. Prodavatelj vrši povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja kojim se koristio i Kupac, osim ako je Kupac izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove. Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca do primitka Robe ili do dostave dokaza od strane Kupca o njenom povratu, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.
 • 8.6. Ako je Potrošač odabrao način dostave Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi Kupcu dodatne troškove koje je imao.
 • 8.7. Potrošač je dužan robu vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od ugovora. Kako bi se ispunio rok, dovoljno je vratiti Robu prije njegovog isteka. Molimo da nam artikl pošaljete na sljedeću adresu: Bolf , Varaždinska ulica, odvojak II kbr. 13 42000 Jalkovec
 • 8.8. Sve izravne troškove povrata Robe potrošač je dužan snositi sam.
 • 8.9. Potrošač može koristiti jedan od oblika povrata robe koje nudi Prodavatelj: slanje povrata putem usluge Overseas Express. Za korištenje ove mogućnosti za povrat Robe naplatit će se naknada od 4,99 euro (40 kn) (trošak dostave + fiksna naknada za rukovanje). Ova vrijednost bit će umanjena za iznos koji prenosimo za vraćenu robu. Pojedinosti i upute za dostavu dostupni su na web stranici zamjena i povrat robe bolf.com.hr. Ukoliko je do odustajanja od ugovora došlo nakon izdavanja elektroničkog računa, kupac će dobiti ispravni elektronički račun s kojim je suglasan.
 • 8.10. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Robe kao rezultat njezine uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja Robe.
 • 8.11. Potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora:
  • a. kod kojih je predmet usluge nemontažni predmet, proizveden prema specifikaciji Potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba;
  • b. kod kojih je predmet usluge artikal isporučen u zatvorenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave.

IX. Dobrovoljno pravo na odustanak od ugovora, tzv povratak.

 • 9.1. Neovisno o zakonskom pravu Kupca na odustanak od ugovora i povrat Robe prodavatelju navedeno u poglavlju VIII Pravilnika, uvodi se pravo na dobrovoljni odustanak od ugovora i povrat robe prodavatelju navedeno u ovom poglavlju.
 • 9.2 Potrošač ima pravo u roku od 30 dana dobrovoljno odustati od sklopljenog kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u točkama 9.8., 9.10.
 • 9.3. Rok za dobrovoljni odustanak: a. od kupoprodajnog ugovora počinje teći preuzimanjem Robe od strane Kupca ili treće strane osim prijevoznika kojeg je on naveo, a u slučaju kupoprodajnog ugovora koji uključuje više Roba koje se isporučuju odvojeno , u serijama ili u dijelovima - od preuzimanja zadnjeg dobra, njegove serije ili dijela, b. za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.
 • 9.4. Potrošač se može dobrovoljno povući iz ugovora podnošenjem izjave iz ugovora Prodavatelju (uključujući izjavu u obliku pisma poslanog poštom, faksom, e-poštom, korištenjem predloška obrasca dostupnog na web stranici Trgovine, podnošenjem izjava na web stranici Trgovine). Podaci o adresi: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 095 513 1392, (pon-pet, 16-20h), shop@bolf.com.hr. Za poštovanje roka dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka.
 • 9.5. Za potrebe ovih propisa i funkcioniranja Trgovine, "dobrovoljni odustanak od ugovora" također će se nazivati "povrat".
 • 9.6. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, ugovor se smatra ništavim.
 • 9.7. Prodavatelj će bez odgode, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Potrošača o dobrovoljnom odustajanju od ugovora, vratiti Potrošaču sva plaćanja koja je izvršio, uključujući i troškove isporuke Robe, podložno točki 9.8. Prodavatelj vrši povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja kojim se koristio i Kupac, osim ako je Kupac izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove. Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca do primitka Robe ili do dostave dokaza od strane Kupca o njenom povratu, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.
 • 9.8. Ako je Potrošač odabrao način dostave Robe koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji nudi Prodavatelj, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi Kupcu dodatne troškove koje je imao.
 • 9.9. Potrošač je dužan robu vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je dobrovoljno odustao od ugovora. Kako bi se ispunio rok, dovoljno je vratiti Robu prije njegovog isteka. Molimo pošaljite Robu natrag na sljedeću adresu: Czech Logistic - Bolf, Varaždinska ulica, odvojak II kbr. 13, 42000 Jalkovec
 • 9.10. Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata Robe.
 • 9.11. Potrošač može koristiti jedan od oblika povrata robe koje nudi Prodavatelj: slanje povrata putem usluge Overseas Express. Za korištenje opcije za povrat Robe naplatit će se naknada od 4,99 Euro (40 hrk) (trošak dostave + fiksna naknada za rukovanje). Ova vrijednost bit će umanjena za iznos koji prenosimo za vraćenu robu. Pojedinosti i upute za dostavu dostupni su na web stranici izmjena i povrat robe bolf.com.hr. Ukoliko je do dobrovoljnog odustajanja od ugovora došlo nakon izdavanja elektroničkog računa, kupac će dobiti ispravni elektronički račun s kojim je suglasan.
 • 9.12. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Robe kao rezultat njezine uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja Robe.
 • 9.13. Produljenje zakonskog roka za podnošenje Izjave o odustajanju od kupoprodajnog ugovora i za povrat Robe Prodavatelju s 14 dana na 30 dana je pravo koje nije uvjet za ostvarivanje zakonskog prava Kupca na odustanak od ugovoriti i vratiti Robu Prodavatelju navedeno u Poglavlju VIII Pravilnika ili u ne ograničava ovo pravo ni na koji način.
 • 9.14. Primjer kako postupiti s pravom Potrošača na dobrovoljni odustanak od ugovora opisan je u kartici Trgovina na "Zamjene i povrati", koja je posvećena samo povratu iz ovog poglavlja Pravilnika.
 • 9.15. Potrošač nema pravo na dobrovoljni odustanak u slučaju ugovora:
  • a. kod kojih je predmet usluge nemontažni predmet, proizveden prema specifikaciji Potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba;
  • b. b. kod kojih je predmet usluge artikal isporučen u zatvorenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave.

X. Pritužbe na robu i jamstvo

 • 10.1 Prodavatelj je dužan isporučiti Robu bez nedostataka i odgovara Kupcu koji je potrošač za nesukladnost Robe s ugovorom (jamstvo) pod uvjetima propisanim Zakonom o pravima potrošača. Odgovornost Prodavatelja prema jamstvu isključena je u odnosu na Kupce koji nisu Potrošači.
 • 10.2 Pritužba na kupljenu Robu može se podnijeti, na primjer: e-poštom na adresu (shop@bolf.com.hr) ili pisanim pismom na sljedeću adresu: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora
 • 10.3 Prilikom podnošenja prigovora Prodavatelj preporuča navesti kontakt podatke Kupca, točno opisati razloge prigovora i zahtjeve Prodavatelju, te po mogućnosti priložiti dokument koji potvrđuje prodaju ili njegovu fotokopiju.
 • 10.4 Prodavatelj se obvezuje svaku reklamaciju razmotriti u roku od 14 dana od dana zaprimanja iste. Prodavatelj se obvezuje obavijestiti Kupca o poduzetim radnjama i ishodu prigovora.
 • 10.5 Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva dužan je:
  • a. Robu koja je predmet popravka ili zamjene učiniti dostupnom Prodavatelju za preuzimanje, ili
  • b. u slučaju odustajanja od ugovora odmah vratiti Robu o trošku Prodavatelja na sljedeću adresu: Czech Logistic – BOLF, Varaždinska ulica, Odvojak kbr. 13, 42000 Jalkovec.
 • 10.6 Kako bi se Prodavatelju omogućilo preuzimanje Robe, Kupac koristi jedan, besplatan, javno dostupan obrazac koje nudi Prodavatelj za povrat Robe kao dio pritužbe: slanje paketa preko Overseas; Pojedinosti o gore navedenim oblicima povrata Robe dostupne su na web stranici Trgovine u kartici Reklamacije. Kupčevo korištenje drugih oblika povrata Robe u sklopu reklamacije, uključujući plaćanje pouzećem, dopušteno je samo nakon prethodnog dogovora takvog oblika povrata Robe s predstavnikom Prodavatelja na mob.: 095 513 1392. Gore navedeno vrijedi sukladno povratu Robe.u slučaju odustajanja od ugovora na temelju odredbi o jamstvu.
 • 10.7 U slučaju opravdane reklamacije, troškove zamjene ili popravka, uključujući troškove dostave vezane uz reklamaciju, snosi Prodavatelj.
 • 10.8 U postupku reklamacije u odnosu na kupca koji nije potrošač, Prodavatelj ne predviđa mogućnost izvansudskog rješavanja spora.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. nije proizvođač Robe. Proizvođač odgovara jamstvom za prodanu Robu pod uvjetima i za razdoblje navedeno u jamstvenom listu. Ukoliko jamstveni dokument predviđa takvu mogućnost, kupac svoje zahtjeve iz jamstva može podnijeti izravno ovlaštenom servisu čija je adresa navedena u jamstvenom listu.
 • 10.10 Ukoliko je prigovor prihvaćen nakon izdavanja elektroničkog računa, kupac će dobiti ispravni elektronički račun s kojim se slaže.

XI. Pritužbe na pružanje elektroničkih usluga.

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. poduzima korake kako bi osigurao pravilan rad Trgovine, u mjeri u kojoj proizlazi iz trenutnog tehničkog znanja te se obvezuje otkloniti sve nepravilnosti koje prijave kupci u razumnom roku;
 • 11.2 Kupac je dužan odmah obavijestiti Bolf Sp. z o.o. o bilo kakvim nepravilnostima ili prekidima u radu web stranice Internet trgovine;
 • 11.3 Nepravilnosti u vezi s radom Trgovine Kupac može prijaviti pisanim putem na sljedeću adresu: Bolf Sp. z o.o. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, e-poštom na sljedeću adresu: shop@bolf.com.hr ili putem obrasca za kontakt;
 • 11.4 U prigovoru Kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu za dopisivanje, vrstu i datum nastanka nepravilnosti u radu Trgovine;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. se obvezuje da će svaki prigovor razmotriti u roku od 14 dana, a ukoliko to nije bilo moguće, u tom roku obavijestiti Kupca kada će prigovor biti razmotren;

XII. Završne odredbe

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. je vlasnik svih fotografija proizvoda, grafika, logotipa i ima puna autorska prava na njih. Bolf Sp. z o.o. posjeduje i odgovarajuće licence za korištenje fotografija koje se koriste za izradu reklamnih natpisa. Zabranjeno je njihovo kopiranje, obrada, dijeljenje i objavljivanje kao i korištenje u prodajne svrhe i može rezultirati kaznenim kaznama. Bolf Sp. z o.o. ne dopušta njihovu upotrebu, širenje i distribuciju bez znanja i pisanog pristanka pod prijetnjom tužbi za kršenje autorskih prava i krađu intelektualnog vlasništva;
 • 12.2 Rješavanje svih sporova koji nastanu između Bolf Sp. z o.o. i Kupca koji je Potrošač podliježe nadležnim sudovima u skladu s odredbama relevantnih odredbi Zakona o parničnom postupku
 • 12.3 Rješavanje svih sporova koji nastanu između Bolf Sp. z o.o. operatera internetske trgovine i Kupca koji nije Potrošač podnosi se sudovima nadležnim prema sjedištu Bolf Sp. z o.o. ;
 • 12.4 U skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o ORS-u u potrošačkim sporovima) (Ur. l. br. UE.L br. 165, str. 1), Kupci imaju pravo sporove s poduzetnicima koji sklapaju ugovore o online kupoprodaji ili ugovore o uslugama rješavati na izvansudski način putem EU internetska platforma. Prigovor se može podnijeti na obrascu dostupnom na: https://ec.europa.eu/consumers/odr E-mail adresa Bolf Sp. z o.o. za potrebe ovog postupka, to je shop@bolf.com.hr. shop@bolf.com.hr.
 • 12.5 Kupac koji je potrošač iz Republike Poljske ima pravo razmatrati pritužbe i tražiti zahtjeve: 1) putem medijacijskih aktivnosti pokrajinskih inspektora trgovinske inspekcije, 2) pred stalnim potrošačkim arbitražnim sudovima kod pokrajinskih inspektora trgovinske inspekcije.Detaljne informacije dostupne su na web stranici: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
 • 12.6 U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uredbama, primjenjivat će se odredbe poljskog zakona, uključujući Građanski zakonik, Zakon o pravima potrošača, Zakon o pružanju elektroničkih usluga, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i druge relevantne odredbe poljskog zakona.
 • 12.7 Strane isključuju primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
pixel